ทำฟันช่วงโควิด (COVID-19) ทำอย่างไร?

May 6, 2020 smileloft 0

ทำฟันช่วงโควิด (COVID-19) ทำอย่างไร? การทำฟันช่วงโควิด (COVID-19) ทำอย่างไร? เป็นคำถามที่หลายๆ คนสงสัย ว่าเราจะมีวิธีการเตรียมตัวและปฏิบัติตนอย่างไร ในการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม ในสถานการณ์ COVID-19 นี้  มีสุขภาพแข็งแรงก่อนอื่นผู้เข้ารับการรักษาต้องทำการสำรวจตนเองว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงดีและไม่มีอาการดังต่อไปนี้ ได้แก่ อาการไอ, มีไข้, มีน้ำมูก, เจ็บคอ, หายใจลำบาก, ได้รับกลิ่นและลิ้นรับรสได้น้อยลง กรณีถ้ามีอาการดังกล่าว ขอให้ทำการเลื่อนนัดหมายออกไปก่อนจนกว่าจะเป็นปกติอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อน ติดต่อเพื่อทำนัดล่วงหน้าและมาตรงตามเวลานัดหมายผู้เข้ารับการรักษาต้องให้ความร่วมมือในการตอบคำถาม, […]

เป็น “ร้อนใน” ดูแลอย่างไร ?

April 19, 2020 smileloft 0

เป็น’ร้อนใน’ ดูแลอย่างไร? ไม่ให้กลับมาเป็นอีก!(Aphthous Ulcer: Self-care Practice and How to Avoid Recurrence) เราควรจะดูแลตัวเองยังไง เพื่อให้แผลร้อนในหายไว ๆ และไม่กลับมาเป็นซ้ำบ่อย ๆ  ช่วงเป็นร้อนใน ต้องเลี่ยง 2 สิ่งนี้ ไม่กัด ไม่กระแทกให้เกิดการเสียดสีแผลระมัดระวังการเคี้ยวให้มากขึ้น จะได้ไม่กัดโดนแผล เพราะถ้าโดนเสียดสีบ่อยๆ แผลร้อนในก็จะยิ่งช้ำ ยิ่งอักเสบ […]

ประโยชน์และวิธีการใช้ไหมขัดฟัน

April 19, 2020 smileloft 0

ประโยชน์ของการใช้ไหมขัดฟัน  ช่วยกำจัดเศษอาหารที่อยู่บริเวณที่แปรงสีฟันเข้าไม่ถึงได้ เช่น ตามซอกฟันและร่องเหงือกหรือบริเวณฟันที่อยู่ซี่ท้าย กำจัดคราบแบคทีเรีย ซึ่งสามารถทำให้เกิดปัญหาฟันผุ กลิ่นปากและโรคในช่องปากอื่นๆได้ การใช้ไหมขัดฟันทุกวันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น วิธีการใช้ไหมขัดฟัน ดึงไหมขัดฟันออกมายาวประมาณ 12 นิ้ว หรือประมาณ 1 ไม้บรรทัด พันปลายไหมไว้กับนิ้วกลางซ้ายและขวา โดยให้เหลือไหมยาวประมาณ 2 ถึง 4 นิ้ว ระหว่างมือทั้งสองข้าง จับไหมขัดฟันให้แน่นด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ แล้วค่อยๆ เลื่อนไหมขัดฟันไปมาเบาๆ […]

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทางทันตกรรม “สิทธิประกันสังคม”

April 19, 2020 smileloft 0

รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสิทธิประกันสังคม การถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน และ ผ่าตัดฟันคุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง 900 บาท/ครั้ง/ปี (หักออนไลน์ได้เลย ไม่ต้องสำรองจ่าย) กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์ และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น (ต้องสำรองจ่ายก่อน) ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (ก) 1-5 ซี่ […]

7 ขั้นตอน “การล้างมือ” ของกรมอนามัย

April 19, 2020 smileloft 0

“การล้างมือ” นั้น เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคติดต่อเรามาดู 7 วิธี ในการล้างมือ ตามหลักของกรมอนามัยกันเลย 1. ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือล้างมือด้วยน้ำสะอาด ฟอกสบู่จนขึ้นฟอง หลังจากนั้นนำฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกันและขัดๆถูๆให้ทั่ว 2. ใช้ฝ่ามือถูหลังมือฟอกสบู่ที่หลังมือ แล้วใช้ฝ่ามือถูหลังมือ ซอกนิ้วจนกว่าจะสะอาด ถูทั้งสองข้างเพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณหลังมือ เพราะส่วนใหญ่จะล้างมือและเข้าไม่ถึงจุดนี้ 3. ประกบฝ่ามือถูซอกนิ้วการล้างมือขั้นตอนนี้ต้องนำมือทั้งสองข้างมาประกบกัน และล้างมือด้วยสบู่อีกครั้ง ถูซอกนิ้วให้สะอาดเกลี้ยง 4. ใช้ฝ่ามือขัดหลังนิ้วกำเป็นกำปั้นข้างหนึ่งล้างมือโดยใช้ฝ่ามือถูบริเวณหลังนิ้ว ทำสลับกันจะรู้สึกว่ามือเริ่มสะอาดขึ้น 5. […]