อัตราค่าบริการ

Our services

ปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางจัดฟัน – ฟรี

         หากคุณต้องการปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก คุณสามารถทำนัดเข้ามาปรึกษากับคุณหมอเฉพาะทางได้ผ่านทุกช่องทางของคลินิก สำหรับการปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางเพื่อการจัดฟันจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น คุณหมอจะทำการวินิจฉัยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงจะให้คำแนะนำและอธิบายวิธีการรักษาที่เหมาะสม เพื่อให้คุณมั่นใจถึงคุณภาพของการรักษาที่แตกต่างแบบมืออาชีพ

 • อุดฟัน ด้านแรก 900-1,000 บาท / ด้านต่อไป 500 บาท
 • ถอนฟัน 900-1,200 บาท
 • ขูดหินปูน 900-1,500 บาท
 • ถอนฟันคุด 1,500-2,500 บาท
 • ผ่าฟันคุด 3,000-5,500 บาท
 • ฟอกสีฟันแบบ Cool Light 3,999 บาท
 • ฟอกสีฟันแบบ Home 2,999 บาท
 • ฟอกสีฟัน แบบ Cool Light + Home 5,500 บาท

  * เบิกประกันสังคม 900 บาท ไม่ต้องสำรองจ่าย

จัดฟันแบบโลหะ 

 • ราคารวมจัดฟันขึ้นกับระยะเวลาและจำนวนครั้งในการรักษา

ขั้นตอนการรักษาและโปรโมชั่น

 • ปรึกษาจัดฟันครั้งแรก : ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • กรณีตกลงจัดฟัน ค่าใช้จ่ายครั้งแรก 999 บาท (พิมพ์ปาก + เอ็กซ์เรย์) 
 •  หลังจากนั้น นัดเคลียร์ช่องปากขึ้นกับสภาพช่องปากของแต่ละบุคคล
 • เลือกแผนการผ่อนชำระ 
  A : แบบชำระครั้งเดียว
       – 39,900 บาท (สำหรับจัดฟันรอบแรก)
       – 29,900 บาท (สำหรับจัดฟันรอบสอง)
  B : แบบผ่อนชำระ
       – ติดเครื่องมือบน 2,000 บาท
       – ติดเครื่องมือล่าง 2,000 บาท
      – ปรับเครื่องมือครั้งละ 1,500 บาท (ชำระไม่เกิน 30 ครั้ง)
 • ฟรี รีเทนเนอร์
  (กรณีเคลียร์ช่องปากกับทางคลินิกและไม่ขาดนัดเกิน 3 เดือน)

จัดฟันแบบเซรามิก (แบรคเก็ตสีใส มองเห็นเฉพาะลวด)

 • ราคาเริ่มต้น 58,000 บาท (ผ่อนชำระ 25 เดือน)

จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

 • ราคาเริ่มต้น 60,000 บาท (ผ่อนชำระ 22 เดือน)
 • ราคาค่าผ่าตัดขากรรไกร  ขาละ 100,000 บาท

จัดฟันแบบไร้ยาง

 • ราคาเริ่มต้น 69,000 บาท (ผ่อนชำระ 22 เดือน)

จัดฟันแบบไร้ยาง ระบบ Damon Q

 • ราคาเริ่มต้น 79,000 บาท (ผ่อนชำระ 22 เดือน)

จัดฟันแบบไร้ยาง ระบบ Damon Clear

 • ราคาเริ่มต้น 85,000 บาท (ผ่อนชำระ 22 เดือน)

จัดฟันใสด้วย Clear Aligner

 • ราคา 14,500 บาท (ผ่อนชำระ 2 งวด)

จัดฟันใส Invisalign

 • Essential by Invisalign (ไม่เกิน 20 ชุด) ราคา 22,250 x 4 งวด = 98,000
 • Express (ไม่เกิน 7 ชุด) ราคา 18,750 x 4 งวด = 75,000
 • Lite (ไม่เกิน 14 ชุด) ราคา 30,000 x 4 งวด = 120,000
 • Moderate (ไม่เกิน 26 ชุด) ราคา 39,750 x 4 งวด = 159,000
 • Comprehensive (ไม่จำกัดจำนวนชุด) ราคา 44,250 x 4 งวด = 177,000

จัดฟันใส Clear Correct

 • Flex : 3 sets (ไม่เกิน 3 ชุด) ราคา 8,750 x 4 งวด = 35,000
 • Flex : 6 sets (ไม่เกิน 6 ชุด) ราคา 13,750 x 4 งวด = 55,000
 • Mini (ไม่เกิน 12 ชุด) ราคา 18,750 x 4 งวด = 75,000
 • One (ไม่เกิน 24 ชุด) ราคา 23,750 x 4 งวด = 95,000
 • Two (ไม่เกิน 36 ชุด) ราคา 28,750 x 4 งวด = 115,000
 • Three (ไม่เกิน 72 ชุด) ราคา 33,750 x 4 งวด = 135,000
 • Unlimited (ไม่จำกัดจำนวนชุด) ราคา 38,750 x 4 งวด = 155,000
 • อุดปิดช่องระหว่างฟัน ช่องละ 3,000-5,000 บาท
 • เติมฟัน (Composite build up) 3,000-5,000 บาท
 • แปะผิวหน้าฟัน (Composite Veneer) 4,000-5,000 บาท
 • แปะผิวหน้าฟัน (Porcelain Veneer) เริ่มต้นซี่ละ 10,000 บาท
 • ถอนฟันคุด 1,500-2,500 บาท
 • ผ่าฟันคุด 3,000-5,500 บาท
 • ผ่าฟันฝัง 6,000-8,000 บาท
 • Stent กำหนดตำแหน่งเพื่อฝังรากเทียม 2,000 บาท
 • รากเทียม (Dental Implant) ยี่ห้อ Neo 39,000 บาท
 • รากเทียม (Dental Implant) ยี่ห้อ Osstem 45,000 บาท
 • ผ่าตัดพังผืดเหงือก (Frenum) 3,000-5,000 บาท
 • รักษารากฟันฉุกเฉินเพื่อลดอาการปวด 1,500 บาท
 • รักษารากฟันหน้า 7,000-8,000 บาท
 • รักษารากฟันกรามน้อย 9,000-10,000 บาท
 • รักษารากฟันกรามใหญ่ 11,000-13,000 บาท

    (แบ่งการรักษารากฟันและการชำระเงินเป็น 2-3 ครั้ง)

 • เดือยฟัน เริ่มต้น 3,500 บาท
 • ครอบฟันชั่วคราว 2,000 บาท
 • ครอบฟันโลหะทั้งชิ้น/เซรามิกรองพื้นด้วยโลหะ เริ่มต้น 10,000 บาท
 • ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น เริ่มต้น 14,000 บาท
 • ฟันปลอมแบบถอดได้ เริ่มต้น 3,000 บาท 
 • ฟันปลอมทั้งปาก ชิ้นละ 12,000 บาท
 • สะพานฟัน เริ่มต้น 30,000 บาท

    (แบ่งชำระ 2-5 งวด ขึ้นกับประเภทของฟันปลอม)

 • เกลารากฟัน รักษาโรคเหงือกและปริทันต์  ซี่ละ 400-500 บาท
 • เกลารากฟัน รักษาโรคเหงือกและปริทันต์ (Q) 1,500-2,000 บาท
 • รักษาฉุกเฉินปริทันต์ 1,200-1,500  บาท
 • ตัดแต่งเหงือก ตำแหน่งละ 4,000-5,000 บาท
 • ผ่าตัดปลูกเหงือก ตำแหน่งละ 5,000-6,000 บาท
 • ขัดฟัน + เคลือบฟลูออไรด์ 600-700 บาท
 • อุดฟัน เริ่มต้น 700 บาท
 • ถอนฟันน้ำนม เริ่มต้น 500 บาท
 • รักษารากฟันน้ำนม 3,500-4,000 บาท
 • ครอบฟันน้ำนม 3,000-3,500 บาท
 • เครื่องมือเฝือกสบฟันแบบนิ่ม (Soft Occlusal Splint) 4,000-5,000 บาท
 • เครื่องมือเฝือกสบฟันแบบแข็ง (Hard Occlusal Splint) 5,000-6,000 บาท
หมายเหตุ : อัตราค่าบริการเป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้น หากคนไข้มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษา คนไข้สามารถทำนัดและปรึกษาได้ผ่านทุกช่องทางของคลินิก หรือเข้ามาขอรับคำปรึกษากับคุณหมอเฉพาะทางได้ที่คลินิกโดยตรง
Our partnership
images
images
images
images-2
OSSTEM_logo
RgoQRDxfdB7mJuyYScWVejl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt
images
Ultradent-Opalescence-Tooth-Whitening-System