ทีมทันตแพทย์

 • Dentists
 • Orthodontist
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน
 • Operative dentist
 • List Item
ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมหัตถการและความสวยงาม
 • Endodontist
ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน
 • Prosthodontist
ทันตแพทย์เฉพาะทางฟันปลอม
 • Oral & maxillofacial surgeon
ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า
 • Periodontist
ทันตแพทย์เฉพาะทางโรคเหงือกและปริทันตวิทยา
 • General dentist
ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมทั่วไป
 • Occlusion specialist
ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกร
 • ตารางทันตแพทย์ประจำเดือน
Dentist schedule
Screen Shot 2565-10-30 at 20.18.17
Screen Shot 2565-10-27 at 21.37.13

Previous
Next

Appointment for consultation
HOME
Hot Promotions
our reviews
Articles
our galleries
Our services