โปรโมชั่น

Hot Promotions!
จัดฟันรอบ 2
ถอดเครื่องมือ + ทำรีเทนเนอร์
ฟอกสีฟัน
Promotion Veneer
โปรโมชั่นรักษารากฟัน
โปรโมชั่นรากเทียม
รีเทนเนอร์ 2999 บาท