ทำฟันช่วงโควิด (COVID-19) ทำอย่างไร?

ทำฟันช่วงโควิด (COVID-19) ทำอย่างไร?

การทำฟันช่วงโควิด (COVID-19) ทำอย่างไร? เป็นคำถามที่หลายๆ คนสงสัย ว่าเราจะมีวิธีการเตรียมตัวและปฏิบัติตนอย่างไร ในการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม ในสถานการณ์ COVID-19 นี้ 

dental treatment in covid-19
 1. มีสุขภาพแข็งแรง
  ก่อนอื่นผู้เข้ารับการรักษาต้องทำการสำรวจตนเองว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงดีและไม่มีอาการดังต่อไปนี้ ได้แก่ อาการไอ, มีไข้, มีน้ำมูก, เจ็บคอ, หายใจลำบาก, ได้รับกลิ่นและลิ้นรับรสได้น้อยลง กรณีถ้ามีอาการดังกล่าว ขอให้ทำการเลื่อนนัดหมายออกไปก่อนจนกว่าจะเป็นปกติอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อน
 2. ติดต่อเพื่อทำนัดล่วงหน้าและมาตรงตามเวลานัดหมาย
  ผู้เข้ารับการรักษาต้องให้ความร่วมมือในการตอบคำถาม, การซักประวัติและการคัดกรองจากทางเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่มีอาการป่วยดังข้างต้นหรือมีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเลื่อนการนัดหมายออกไปก่อน และกรุณามาตรงตามเวลานัดหมายทุกครั้งเพื่อให้การรอคิวและการรักษาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
 3. วัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้ารับการรักษา
  ผู้เข้ารับการรักษาต้องทำการตรวจวัดอุณภูมิทุกครั้งก่อนเข้ารับการรักษา โดยจะต้องมีอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่า 37.5 องศาเซลเซียส กรณีที่ตรวจพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 (มีอาการไข้) ขอให้ทำการเลื่อนนัดหมายออกไปก่อนจนกว่าอาการจะเป็นปกติอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 4. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  ผู้เข้ารับการรักษา รวมทั้งผู้ติดตามต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นขณะเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม
 5. เว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)
  ผู้เข้ารับการรักษาและผู้ติดตาม ต้องนั่งรอห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร (Social distancing) ในขณะรอเพื่อเข้ารับการรักษาและควรมีผู้ติดตามไม่เกิน 1 คน
 6. ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ
  ควรทำการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และแอลกอฮอล์อยู่เสมอ โดยเฉพาะก่อนการสัมผัสบริเวณใบหน้า, ดวงตา, จมูกและปาก หลังการสัมผัสหรือถอดอุปกรณ์ในช่องปาก
 7. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า
  หลีกเลี่ยงการล้วง แคะ แกะ เกา บริเวณใบหน้า ดวงตา จมูก ปากและลดการพูดคุยกันขณะนั่งรอ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อเข้าสู่ร่างกาย
 8. บ้วนปากด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนทำฟัน
  ทำการบ้วนปากด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนการทำฟัน โดยเฉพาะในหัตถการที่มีการฟุ้งกระจาย เช่น การอุดฟัน การขูดหินปูน เป็นต้น ในกรณีที่ผู้เข้ารับการรักษามีประวัติแพ้ยา, แพ้อาหาร หรือตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการรักษาเพื่อป้องกันผลข้างเคียงจากน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อ

ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูล : ทันตแพทยสภา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*