ทำฟันช่วงโควิด (COVID-19) ทำอย่างไร?

May 6, 2020 smileloft 0

ทำฟันช่วงโควิด (COVID-19) ทำอย่างไร? การทำฟันช่วงโควิด (COVID-19) ทำอย่างไร? เป็นคำถามที่หลายๆ คนสงสัย ว่าเราจะมีวิธีการเตรียมตัวและปฏิบัติตนอย่างไร ในการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม ในสถานการณ์ COVID-19 นี้  มีสุขภาพแข็งแรงก่อนอื่นผู้เข้ารับการรักษาต้องทำการสำรวจตนเองว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงดีและไม่มีอาการดังต่อไปนี้ ได้แก่ อาการไอ, มีไข้, มีน้ำมูก, เจ็บคอ, หายใจลำบาก, ได้รับกลิ่นและลิ้นรับรสได้น้อยลง กรณีถ้ามีอาการดังกล่าว ขอให้ทำการเลื่อนนัดหมายออกไปก่อนจนกว่าจะเป็นปกติอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อน ติดต่อเพื่อทำนัดล่วงหน้าและมาตรงตามเวลานัดหมายผู้เข้ารับการรักษาต้องให้ความร่วมมือในการตอบคำถาม, […]