“ฟันปลอม” ไม่ใส่ได้ไหม ?

เมื่อเราถอนฟันไปแล้ว ไม่ใส่ฟันปลอม จะเกิดผลเสียอย่างไรบ้าง ?

1. ท้องอืด
ฟันกราม มีบทบาทสำคัญในการบดเคี้ยวอาหารให้ละเอียด ซึ่งสำคัญต่อระบบย่อยอาหาร ดังนั้นการสูญเสียฟัน จึงทำให้เคี้ยวอาหารไม่ละเอียด เกิดอาหารท้องอืด ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย มีเสียงดังโครกครากในกระเพาะอาหาร และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการทำงานของเรา

2. เสียบุคลิกภาพและความมั่นใจ
รอยยิ้มและความมั่นใจเป็นด่านหน้า สำหรับการพบปะผู้คน การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน การสูญเสียฟันโดยเฉพาะฟันหน้าหรือฟันล่าง ทำให้เราไม่มีความมั่นใจเวลาพูด หรือหัวเราะ นอกจากจะเสียบุคลิกภาพแล้วยังส่งผลถึงความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย

3. ฟันข้างเคียงล้มและฟันห่าง
รู้หรือไม่ ว่าธรรมชาติของฟันคนเราจะล้มตัวเข้าสู่ช่องว่างข้างเคียงถ้าฟันไม่ครบ ฟันจะล้มตัวเข้าหาช่องว่าง ทำให้เกิดช่องห่างในซี่ถัดๆไป นอกจากจะมีเศษอาหารติดช่องห่างแล้ว ยังทำให้ไม่สวยงาม พูดไม่ชัด และอาจทำให้เกิดปัญหากับระบบบดเคี้ยวได้

4. ฟันคู่สบยื่นยาวจนกัดเหงือก
ธรรมชาติของฟันคนเรา ไม่เพียงจะล้มเข้าสู่ช่องว่างในแนวด้านข้างเท่านั้น ถ้าไม่มีฟันคู่สบค้ำไว้ ฟันจะยื่นยาวออกมาเรื่อยๆด้วย นอกจากจะไปขัดขวางระบบบดเคี้ยวแล้วถ้าทิ้งไว้นานๆยังอาจจะยื่นยาวจนไปกัดเหงือกฝั่งตรงข้ามจนเป็นแผลด้วย

5. ปัญหาข้อต่อขากรรไกร
จากปัญหาฟันล้มและฟันคู่สบยื่นยาวเข้าสู่ช่องว่าง เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการบดเคี้ยว ทำให้การบดเคี้ยวติดขัด และเกิดปัญหาไปสู่ข้อต่อขากรรไกร อาจมีปัญหาปวดข้อต่อ ขากรรไกรค้าง หรือมีเสียงหน้าหูได้

6. เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย
 ทันทีที่เกิดการถอนฟัน จำไว้ว่าต้องใส่ฟันทดแทนเสมอโดยเร็วที่สุด ไม่ว่าจะถอนไป 1,2,3,…ซี่ หรือกี่ซี่ก็ตาม (ไม่นับฟันคุด) การปล่อยระยะเวลาไว้นานๆจนฟันล้มและห่างฟันคู่สบยื่นยาว ทำให้การใส่ฟันปลอมในอนาคตทำได้ยุ่งยากมากขึ้น.. อาจจะสูญเสียฟันเพิ่ม, อาจจะต้องจัดฟัน เพื่อเตรียมช่องว่าง แก้ไขฟันที่ล้ม ก่อนทำการใส่ฟันอาจจะเกิดปัญหาระบบย่อยอาหาร เกิดปัญหาข้อต่อขากรรไกร ซึ่งจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลามากยิ่งขึ้น

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*