บทความ > ทันตกรรมประดิษฐ์

ความรู้เกี่ยวกับ "ฟันปลอมแบบติดแน่น"

ฟันปลอม

ฟันปลอม (Denture) คือ ฟันเทียมที่นำมาใส่ทดแทนบริเวณสันเหงือกว่าง ซึ่งเกิดจากการสูญเสียฟันแท้ไปจากการถอนฟัน เพราะเมื่อถอนฟันไปแล้ว ไม่ใส่ฟันปลอมทดแทน จะเกิดปัญหาตามมา ได้แก่ ฟันข้างเคียงจะล้มเข้าหาช่องว่าง, ฟันคู่สบจะยื่นยาวเข้าหาช่องว่าง, มีปัญหาด้านการบดเคี้ยว และอาจส่งผลระยะยาวถึงปัญหาข้อต่อขากรรไกรและกล้ามเนื้อใบหน้า นอกจากนี้ยังส่งผลต่อความสวยงาม ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆ อาจต้องเสียเงินเพื่อจัดฟันที่ล้ม เพื่อเตรียมช่องว่างสำหรับใส่ฟันปลอม

“ฟันปลอม” แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. ฟันปลอมแบบถอดได้ (Removable denture)
 2. ฟันปลอมแบบติดแน่น (Fixed denture)

ฟันปลอมแบบติดแน่น คืออะไร ?

สะพานฟัน

ฟันปลอมแบบติดแน่น (Fixed denture) คือฟันปลอมที่ไม่สามารถถอดเข้า-ออกได้ จะยึดติดอยู่อย่างถาวร  ข้อดีคือ ไม่ต้องคอยถอดเข้า-ออก ทำให้ไม่รู้สึกรำคาญและใช้เวลาปรับตัวในการเคี้ยวและพูดน้อย แต่จะมีราคาสูงกว่าฟันปลอมแบบถอดได้ ซึ่งฟันปลอมแบบติดแน่นสามารถ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. สะพานฟัน (Bridge)

            สะพานฟัน คือฟันปลอมแบบติดแน่น ที่ยึดด้วยฟันข้างเคียง โดยจะต้องทำการกรอฟัน 2 ซี่ ข้างเคียงให้เล็กลง และทำครอบฟันเชื่อมกัน โดยยึดส่วนฟันปลอมตรงกลางห้อยอยู่บนสันเหงือก  ซึ่งข้อเสียของสะพานฟันคือจะต้องเสียเนื้อฟันของฟันข้างเคียงเพื่อยึดด้วยครอบฟัน และดูแลทำความสะอาดยาก ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ ได้แก่ Superfloss ในการทำความสะอาดด้านใต้ฟันปลอมตรงตำแหน่งที่ติดกับสันเหงือกว่าง

 2. รากฟันเทียม (Dental implant)  
          รากฟันเทียม เป็นการปักรากเทียมโลหะไททาเนียม ลงไปในสันเหงือกว่าง ทดแทนรากฟันแท้ที่ถูกถอนไป และทำการต่อครอบฟันขึ้นมา ทดแทนตัวฟันที่สูญเสียไป ข้อดีคือ เป็นการทำฟันปลอมที่ดีและใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด โดยที่ไม่ต้องมีการกรอเนื้อฟันข้างเคียงเพื่อทำการยึดติด ข้อเสีย คือต้องทำการผ่าตัดเพื่อฝังรากเทียม และต้องรอรากเทียมยึดกับกระดูก 3-6 เดือน จึงจะสามารถต่อครอบฟันได้ และมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าฟันปลอมแบบอื่นๆ
Dental implant

กรณีใด ที่จำเป็นต้องใส่ฟันปลอมแบบติดแน่น ?

 • เมื่อมีการสูญเสียฟันแท้ไป ทั้งฟันหน้าและฟันหลัง (ยกเว้นฟันกรามซี่ที่ 3)
 • เหมาะสำหรับกรณีที่มีการสูญเสียฟันจำนวนน้อย เช่น 1-2 ซี่ ในแต่ละตำแหน่ง
 • เมื่อต้องการใส่ฟันปลอมที่ไม่ต้องถอดเข้า-ออก
ฟันปลอมติดแน่น

รายละเอียดขั้นตอนในการทำฟันปลอมแบบติดแน่น (สะพานฟัน)

 • ทำการรักษา 2-3 ครั้ง

 • ครั้งแรก ทันตแพทย์จะทำการกรอแต่งฟันข้างเคียงที่จะใช้เป็นตัวยึดด้วยครอบฟันให้ซี่เล็กลง

 • ทำการพิมพ์ปาก, เลือกสีฟัน, ใส่ครอบฟันหรือสะพานฟันชั่วคราว และส่งแลปเพื่อทำชิ้นงาน

 • กรณีที่สูญเสียฟันหลายซี่ อาจต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมก่อนใส่ฟันปลอม เช่น ลองฟัน โดยทันตแพทย์จะแจ้งรายละเอียดและแผนการรักษาเป็นเคสๆไป

 • หลังจากนั้น 1-2 สัปดาห์ จึงนัดมาเพื่อยึดสะพานฟัน จะมีการเช็คการสบฟัน

 • นัดเช็คฟันปลอม 1 สัปดาห์

ราคาฟันปลอมแบบติดแน่น

การทำฟันปลอมสามารถผ่อนชำระได้ 2-3 งวด 

 • สะพานฟัน ชนิดแมรี่แลนด์ (สำหรับฟันหน้า 1 ซี่) 
  ราคา 15,000-20,000 บาท 
 • สะพานฟันแบบติดแน่น  
  ราคา เริ่มต้น 30,000 บาท (ขึ้นกับคุณภาพของวัสดุ)
 • รากฟันเทียม (Osstem, Korea)
  ราคา 49,000 บาท แบ่งชำระ 2 งวดๆ ละ 24,500 บาท 
  (ห่างกัน 3-6 เดือน)

คลิปตัวอย่างฟันปลอมแบบติดแน่น (สะพานฟัน)