บทความ > ทันตกรรมประดิษฐ์

ความรู้เกี่ยวกับ "ฟันปลอมแบบถอดได้"

ฟันปลอม

ฟันปลอม (Denture) คือ ฟันเทียมที่นำมาใส่ทดแทนบริเวณสันเหงือกว่าง ซึ่งเกิดจากการสูญเสียฟันแท้ไปจากการถอนฟัน เพราะเมื่อถอนฟันไปแล้ว ไม่ใส่ฟันปลอมทดแทน จะเกิดปัญหาตามมา ได้แก่ ฟันข้างเคียงจะล้มเข้าหาช่องว่าง, ฟันคู่สบจะยื่นยาวเข้าหาช่องว่าง, มีปัญหาด้านการบดเคี้ยว และอาจส่งผลระยะยาวถึงปัญหาข้อต่อขากรรไกรและกล้ามเนื้อใบหน้า นอกจากนี้ยังส่งผลต่อความสวยงาม ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆ อาจต้องเสียเงินเพื่อจัดฟันที่ล้ม เพื่อเตรียมช่องว่างสำหรับใส่ฟันปลอม

“ฟันปลอม” แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. ฟันปลอมแบบถอดได้ (Removable denture)
 2. ฟันปลอมแบบติดแน่น (Fixed denture)

ฟันปลอมแบบถอดได้ คืออะไร ?

ฟันปลอมแบบถอดได้

ฟันปลอมแบบถอดได้ (Removable denture) คือฟันปลอมที่สามารถถอดเข้า-ออกได้ โดยปกติจะใส่เฉพาะตอนกลางวัน และต้องทำการถอดในเวลากลางคืน เพื่อรักษาความสะอาด ข้อดีคือ ราคาจะประหยัดกว่า แต่ข้อเสียคือ ต้องคอยถอดเข้า-ออก จะรู้สึกรำคาญและต้องใช้เวลาปรับตัวในการเคี้ยวและพูดในช่วงแรกที่ใส่ ซึ่งฟันปลอมแบบถอดได้สามารถ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. ฟันปลอมฐานพลาสติก
           ฟันปลอมแบบถอดได้ฐานพลาสติกจะมีราคาประหยัดกว่าแบบฐานโลหะ มีความสวยงามเนื่องจากมีส่วนประกอบที่เป็นโลหะน้อยกว่า แต่ข้อเสียคือ จะมีความหนามากกว่า อย่างน้อย 2 มิลลิเมตร เพื่อให้เกิดความแข็งแรง ส่งผลให้รำคาญมากกว่าและแข็งแรงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแบบฐานโลหะ อาจแตกได้เมื่อหล่น เนื่องจากทำจากวัสดุพลาสติก
 2. ฟันปลอมฐานโลหะ  
            ฟันปลอมแบบถอดได้ฐานโลหะ จะมีราคาที่สูงกว่าแบบฐานพลาสติก ข้อดีคือ จะมีความแข็งแรงสูงกว่า และด้วยความที่เป็นโลหะจึงสามารถทำได้บางกว่า ส่งผลให้มีความรำคาญน้อยกว่า ส่วนข้อเสียคืออาจสามารถมองเห็นส่วนที่เป็นตะขอโลหะได้ ซึ่งปัจจุบันสามารถออกแบบเป็นตะขอสีเหมือนฟันได้
ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ

กรณีใด ที่จำเป็นต้องใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ ?

 • เมื่อมีการสูญเสียฟันแท้ไป ทั้งฟันหน้าและฟันหลัง (ยกเว้นฟันกรามซี่ที่ 3)
 • เหมาะสำหรับกรณีที่มีการสูญเสียฟันหลายซี่
 • ฟันปลอมทั้งปาก (Complete denture) กรณีที่ไม่มีฟันแท้เหลืออยู่เลย
 • กรณีที่ไม่สามารถทำฟันปลอมแบบติดแน่นได้ เช่น ปริมาณกระดูกไม่เพียงพอในการปักรากฟันเทียม
 • เมื่อต้องการใส่ฟันปลอมที่ประหยัดค่าใช้จ่าย
 • เมื่อต้องการใส่เป็นฟันปลอมแบบชั่วคราว ระหว่างรอทำฟันปลอมแบบติดแน่นในภายหลัง
ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก

รายละเอียดขั้นตอนในการทำฟันปลอมแบบถอดได้

 • ทำการรักษา 2-3 ครั้ง

 • ครั้งแรก ทันตแพทย์จะทำการพิมพ์ปาก (อาจมีการกรอแต่งฟันร่วมด้วยในบางกรณี), เลือกสีฟัน, ออกแบบฟันปลอม และส่งแลปเพื่อทำชิ้นงาน

 • กรณีที่สูญเสียฟันหลายซี่ อาจต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมก่อนใส่ฟันปลอม เช่น ลองโครงโลหะ, ลองฟัน โดยทันตแพทย์จะแจ้งรายละเอียดและแผนการรักษาเป็นเคสๆไป

 • หลังจากนั้น 1-2 สัปดาห์ จึงนัดมาเพื่อใส่ฟันปลอม จะมีการเช็คจุดกดเจ็บและเช็คการสบฟัน

 • นัดเช็คฟันปลอม 1 สัปดาห์

ราคาฟันปลอมแบบถอดได้

การทำฟันปลอมสามารถผ่อนชำระได้ 2-5 งวด ขึ้นกับประเภทของฟันปลอม

 • ฟันปลอมแบบถอดได้ฐานพลาสติก
  ราคา เริ่มต้น 3,000 บาท 
 • ฟันปลอมแบบถอดได้ฐานโลหะ
  ราคา เริ่มต้น 8,000 บาท
 • สะพานฟันแบบถอดได้ ชนิด Metal based 1-2 ซี่
  ราคา 6,000-7,000 บาท
 • สะพานฟันแบบถอดได้ ชนิด Valplast 1-2 ซี่
  ราคา 7,000-8,000 บาท
 • ฟันปลอมทั้งปาก ชิ้นละ 12,000-15,000 บาท
  (บน-ล่าง ราคา 24,000-30,000 บาท)

คลิปตัวอย่างฟันปลอมแบบถอดได้