บทความ > ทันตกรรมรากเทียม

ความรู้เกี่ยวกับ "รากฟันเทียม"

รากเทียม

รากฟันเทียม (Dental implant) เป็นการปักรากเทียมโลหะไททาเนี่ยม ลงไปที่สันเหงือกว่าง ทดแทนรากฟันแท้ที่ถูกถอนไป และทำการต่อครอบฟันขึ้นมา ทดแทนตัวฟันที่สูญเสียไปแล้ว

กรณีใด ที่จำเป็นต้องทำ รากฟันเทียม ?

Dental implant

กรณีที่มีการสูญเสียฟันแท้ไป และจำเป็นต้องใส่ฟันปลอมทดแทน โดยรากฟันเทียมถือว่าเป็นฟันปลอมที่ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด เนื่องจากเป็นฟันปลอมชนิดติดแน่น ไม่ต้องทำการถอดเข้าออก ยึดติดกับกระดูก โดยที่ไม่ต้องมีการกรอเนื้อฟันข้างเคียงเพื่อยึดติดเหมือนสะพานฟัน เสมือนกับว่าเราปลูกฟันแท้ขึ้นมาใหม่

รายละเอียดขั้นตอนในการทำ รากฟันเทียม

ขั้นตอนการทำรากเทียม
 1. ปรึกษาคุณหมอ เพื่อตรวจดูสภาพช่องปากและรายละเอียดเบื้องต้น ว่าเหมาะสมที่จะทำรากฟันเทียมได้หรือไม่ รวมถึงวางแผนการรักษา(ในขั้นตอนนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 2. กรณีตกลงทำในบางเคส จะมีการพิมพ์ปากเพื่อ ทำ stent สำหรับเป็นตัวระบุตำแหน่งการปักรากเทียม (มีค่าใช้จ่าย 2,000 บาท)

 3. ในบางเคส อาจต้องมีการเอ็กซเรย์ 3 มิติ เพื่อตรวจปริมาณกระดูก และประเมินวางแผนการรักษา (ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,500-5,000 บาท)

 4. กรณีถ้าต้องปลูกกระดูก หรือ ยกไซนัส จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คุณหมอจะแจ้งรายละเอียดอีกที (ค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000-12,000 บาท)

 5. นัดปักรากเทียม (ชำระงวดที่ 1)

 6. รอรากเทียมยึดติดกับกระดูก (3-6 เดือน)

 7. นัดทำครอบฟัน (ชำระงวดที่ 2)

 8. ใส่ครอบฟัน (ชำระงวดที่ 3)

ราคารากฟันเทียม

 • รากเทียม (Dental Implant) ยี่ห้อ Neobiotech 39,000 บาท
 • รากเทียม (Dental Implant) ยี่ห้อ Osstem 45,000 บาท
 • รากเทียม (Dental Implant) ยี่ห้อ Straumann 69,000 บาท
 • แบ่งชำระ 3 งวด
  – ชำระงวดที่ 1 : ปักรากเทียม 50%
    (หลังจากนั้น นัดหมาย 3-6 เดือน)
  – ชำระงวดที่ 2 : พิมพ์ครอบฟัน 25%
  – ชำระงวดที่ 3 : ใส่ครอบฟัน 25%

คลิปตัวอย่างขั้นตอนการทำรากฟันเทียม

OSSTEM_logo
RgoQRDxfdB7mJuyYScWVejl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt