บทความ > ทันตกรรมทั่วไป

ความรู้เกี่ยวกับ "การอุดฟัน"

การอุดฟัน (Filling) เป็นการรักษาโดยการบูรณะฟันที่สูญเสียเนื้อฟันให้กลับมาสู่สภาพการใช้งานเดิม โดยทันตแพทย์จะทำการกรอแต่งเอาฟันผุและเนื้อฟันให้ได้ช่องที่เหมาะสมและอุดทดแทนด้วยวัสดุอุดฟัน ซึ่งโดยปกตินั้น ฟันของเรานั้น มี 5 ด้าน ดังนั้นการอุดฟัน 1 ซี่ จึงมีหลายด้านขึ้นกับตำแหน่งเนื้อฟันที่สูญเสียไป

กรณีฟันผุลึก จนถึงโพรงประสาทฟัน มีอาการปวดฟัน หรือฟันตายแล้ว จะไม่สามารถอุดฟันได้ ต้องทำการรักษารากฟัน หรือถอนฟัน มิฉะนั้นอาจจะปวดฟัน หรือมีหนองปลายรากฟันได้ รวมถึงกรณีฟันแตกใหญ่มากๆ การอุดฟันอาจไม่แข็งแรงพอ อาจจะแตกระหว่างการบดเคี้ยวได้ ดังนั้นจะต้องบูรณะด้วยการทำครอบฟัน

กรณีใด ที่จำเป็นต้องอุดฟัน ?

 • ฟันที่มีการสูญเสียเนื้อฟัน ได้แก่ ฟันผุ, ฟันแตก, ฟันสึก, ฟันหัก
 • ฟันที่มีความผิดปกติของผิวฟันหรือเนื้อฟัน

รายละเอียดขั้นตอนในการอุดฟัน

 1. กรอแต่งเอาฟันผุและเนื้อฟันให้ได้ช่องที่เหมาะสม ในกรณีที่ต้องกรอลึกมาก อาจจะต้องมีการฉีดยาชาเฉพาะที่ เพื่อลดอาการเสียวฟันในขณะกรอฟัน

 2. กรณีช่องที่อุดมีความลึกมาก จะต้องทำการรองพื้น (Base) ด้วยวัสดุรองพื้นก่อนเพื่อลดอาการเสียวฟัน โดยใช้วัสดุ Glass ionomer cemenet (GIC) 

 3. ในบางเคส อาจต้องมีการใส่แผ่นยางกันน้ำลาย กรณีที่ช่องอุดฟันใหญ่และง่ายต่อการปนเปื้อนความชื้น 

 4. กรณีอุดฟันด้านประชิด ต้องมีการใส่แผ่นเหล็ก (Matrix band) กั้นระหว่างซี่ฟันในขณะอุดฟัน

 5. ทำการอุดฟันด้วยวัสดุอุดฟัน

 6. ขัดวัสดุอุดฟันและเช็คการสบฟัน

ราคาอุดฟัน

วัสดุอุดฟันที่นิยมมี 2 แบบ

 • อมัลกัม (วัสดุสีโลหะ)
  มีความแข็งแรง แต่ไม่สวยงาม
  ราคา ด้านแรก 800 บาท ด้านต่อไป 400 บาท
 • คอมโพสิท (วัสดุอุดสีเหมือนฟัน)
  สวยงามเหมือนฟันธรรมชาติ นิยมที่สุด
  ราคา ด้านแรก 900 บาท ด้านต่อไป 500 บาท

คลิปตัวอย่างขั้นตอนการอุดฟัน