บทความ > ทันตกรรมรักษารากฟัน

ความรู้เกี่ยวกับ "การรักษารากฟัน"

รักษารากฟัน

รักษารากฟันที่ไหนดี ? ราคาเท่าไหร่ ? ขั้นตอนเป็นอย่างไร ? คงเป็นคำถามสำหรับผู้ที่ต้องการรักษารากฟัน ต้องการทราบ “คลินิกทันตกรรมสไมล์ลอฟท์” เป็นคลินิกที่มีทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟันจากจุฬาและมหิดล นอกจากนี้ยังมี บทความทางทันตกรรมมากมาย สำหรับตอบทุกคำถามของคุณแบบละเอียดยิบ

รักษารากฟัน (Root canal treatment) เป็นการกำจัดเอาเชื้อโรค/โพรงประสาทฟันที่ติดเชื้อออกจากในตัวฟัน ใส่ยาเข้าไปฆ่าเชื้อให้ข้างในโพรงประสาทฟันและรากฟันสะอาด จากนั้นก็ทำการอุดปิดด้วยวัสดุอุดปิดคลองรากฟัน ทำให้สามารถเก็บฟันเอาไว้ได้ โดยฟันซี่นั้นจะสามารถใช้งานได้ตามปกติในปาก โดยไม่ต้องถอนฟัน

ฟันที่รักษารากฟันแล้วส่วนใหญ่ เนื้อฟันจะเหลือน้อย ทำให้ฟันไม่แข็งแรง อาจแตกได้ในอนาคต ดังนั้นส่วนมากหลังรักษารากฟันแล้ว จะต้องทำการบูรณะด้วยการ ปักเดือยและทำครอบฟันเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

ปักเดือย

ฟันแบบใด ที่จำเป็นต้องทำการรักษารากฟัน ?

อาการที่ต้องรักษารากฟัน
 • ฟันที่มีการติดเชื้อที่โพรงประสาทฟัน เช่น ฟันผุ/ฟันแตก ทะลุโพรงประสาทฟัน ทำให้มีอาการปวดรุนแรง
 • ฟันตายจากการเกิดอุบัติเหตุหรือฟันผุลึก มีลักษณะ เปลี่ยนสีคล้ำ หรือมีตุ่มหนองรอยโรคที่ปลายรากฟัน มักไม่มีอาการปวดฟันแล้วเนื่องจากโพรงประสาทฟันตาย ไม่มีความรู้สึก

ถ้าไม่รักษารากฟัน ได้ไหม ?

ในฟันที่ต้องทำการรักษารากฟัน ถ้าไม่ทำการรักษารากฟันและปล่อยทิ้งไว้ ในอนาคตอาจมีอาการปวด บวม หรือเกิดเป็นตุ่มหนองปลายรากฟัน ฟันอาจจะแตกเหลือแต่รากฟัน ทำให้ต้องถอนฟันในอนาคต และใส่ฟันปลอมทดแทน

ฟันปลอม (Denture) คือ ฟันเทียมที่นำมาใส่ทดแทนบริเวณสันเหงือกว่าง ซึ่งเกิดจากการสูญเสียฟันแท้ไปจากการถอนฟัน เพราะเมื่อถอนฟันไปแล้ว ไม่ใส่ฟันปลอมทดแทน จะเกิดปัญหาตามมา ได้แก่ ฟันข้างเคียงจะล้มเข้าหาช่องว่าง, ฟันคู่สบจะยื่นยาวเข้าหาช่องว่าง, มีปัญหาด้านการบดเคี้ยว และอาจส่งผลระยะยาวถึงปัญหาข้อต่อขากรรไกรและกล้ามเนื้อใบหน้า นอกจากนี้ยังส่งผลต่อความสวยงาม ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆ อาจต้องเสียเงินเพื่อจัดฟันที่ล้ม เพื่อเตรียมช่องว่างสำหรับใส่ฟันปลอม

“ฟันปลอม” แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. ฟันปลอมแบบถอดได้ (Removable denture)
 2. ฟันปลอมแบบติดแน่น (Fixed denture)

รายละเอียดขั้นตอนในการรักษารากฟัน

 1. การรักษารากฟัน จะทำประมาณ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 30-60 นาที
 2. ต้องมีการถ่ายภาพรังสี ก่อน-ระหว่าง-หลัง การรักษาเพื่อตรวจประเมินการรักษารากฟัน
 3. ฉีดยาชาเฉพาะตำแหน่งในกรณีที่ฟันยังมีชีวิต
 4. ใส่แผ่นยางกันน้ำลาย
 5. เปิดโพรงประสาทฟัน เพื่อหาคลองรากฟัน และกรอกำจัดเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน
 6. วัดความยาวคลองรากฟัน (1-4 คลองราก ขึ้นกับซี่ฟัน)
 7. ขยาย, ทำความสะอาดและใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ (Sodium hipochlorite) เพื่อล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในคลองรากฟัน
 8. อุดปิดคลองรากฟันด้วยวัสดุ Gutta Percha
 9. บูรณะอุดปิดตัวฟัน
 10. กรณีเนื้อฟันเหลือน้อย หลังรักษารากฟันจะต้องทำการบูรณะด้วยการ ปักเดือยและทำครอบฟันต่อไป เพื่อเพิ่มความแข็งแรง

ราคารักษารากฟัน (รวม)

โปรโมชั่นรักษารากฟัน

การชำระเงิน จะแบ่งชำระ 2-3 งวด (แบ่งตามจำนวนครั้งที่รักษา)

 • รักษารากฟันหน้า 7,000 – 8,000 บาท
 • รักษารากฟันกรามน้อย 9,000 – 10,000 บาท
 • รักษารากฟันกรามใหญ่ 11,000 – 13,000 บาท

คลิปตัวอย่างขั้นตอนการรักษารากฟัน