จัดฟันอย่างไร? ให้สวยในแบบที่คุณเป็น

1. วิเคราะห์โครงหน้า 3 มิติ
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน จะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลักษณะใบหน้าและการสบฟันของผู้ป่วยก่อนทั้ง 3 แนว ได้แก่ ใบหน้าด้านข้าง เช่น ขากรรไกรบน หรือล่างยื่น, สัดส่วนใบหน้าแนวดิ่ง เช่น ใบหน้าสั้น หรือยาว และสัดส่วนใบหน้าแนวขวาง เนื่องจากแต่ละคน มีลักษณะโครงสร้างใบหน้าแตกต่างกัน เมื่อเกิดความผิดปกติของตำแหน่งขากรรไกร บนและล่าง การสบฟันก็ผิดปกติไปด้วย ซึ่งถ้าความผิดปกติเยอะมาก อาจจะต้องทำการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร ในกรณีที่มีความผิดปกติของขากรรไกร แต่ต้องการจัดฟันอย่างเดียว ทันตแพทย์จัดฟันจะจัดให้ฟันอยู่ในตำแหน่งที่ดูปกติที่สุด ตามลักษณะของขากรรไกรในแต่ละบุคคลนั้น

2. ความสมมาตร
ความสมมาตร เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาในเรื่องความสวยงามของใบหน้า อาจกล่าวได้ว่าทั้ง 2 ด้านของใบหน้าควร balance กัน ตำแหน่งกึ่งกลางฟันบนและฟันล่าง ควรตรงกับกึ่งกลางของใบหน้า ในเคสที่กึ่งกลางฟันเบี้ยวมากๆ อาจต้องมีการถอนฟัน หรือปักหมุด เพื่อช่วยในการแก้เบี้ยว ในกรณีที่ใบหน้า, จมูกหรือคางเบี้ยว อาจต้องแก้ไขด้วยการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร หรือศัลยกรรมพลาสติก

3. ตำแหน่งฟันหน้า VS รอยยิ้ม
รอยยิ้ม เป็นส่วนสำคัญ ที่ส่งผลต่อความสวยงามของใบหน้า เมื่อยิ้มเต็มที่ รอยยิ้มที่สวยงาม ควรมองเห็นฟันหน้าทั้งซี่ โดยเห็นเหงือกเล็กน้อย ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร จากขอบริมฝีปากบน ทันตแพทย์จัดฟันจะเคลื่อนตำแหน่งฟันหน้าไปยังตำแหน่งที่สอดคล้องกับตำแหน่งของริมฝีปากบน เพื่อให้เกิดความสมดุลของรอยยิ้ม ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละคน ในเคสที่มีลักษณะยิ้มเห็นเหงือกมากผิดปกติ อาจต้องทำการจัดฟัน ร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร, ผ่าตัดเหงือกเพิ่มความยาวตัวฟัน, ฉีด botox หรือ ฝึกกล้ามเนื้อ

53482190_627198404368845_7641092946703417344_n

4. ฟัน VS รูปหน้าด้านข้าง

ตำแหน่งฟันหน้า มีผลต่อความสวยงามของใบหน้าด้านข้าง ใบหน้าด้านข้างที่สวยงาม ควรมีลักษณะเป็นเส้นตรง เมื่อลากเส้นจากคิ้ว มายังฐานจมูก มายังปลายคาง ในเคสที่ฟันยื่น, คางยื่นหรือคางเล็ก เส้นที่ลากจะเป็นมุมแหลมหรือมุมป้าน ซึ่งไม่เกิดความ balance ของใบหน้า ทันตแพทย์จัดฟันจะเคลื่อนตำแหน่งฟันหน้าไปยังตำแหน่งที่สอดคล้องกับตำแหน่ง คิ้ว, จมูก และปลายคาง เพื่อให้เกิดความสมดุลของใบหน้า ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละคน และในเคสที่มีความผิดปกติของขากรรไกร ก็อาจจะมีข้อจำกัดแตกต่างกันไป

5. ตำแหน่งริมฝีปาก VS จมูก & คาง
ตำแหน่งฟันหน้า มีผลอย่างมากต่อความสวยงามและตำแหน่งของริมฝีปาก ใบหน้าด้านข้างที่มีลักษณะสวยงาม เมื่อลากเส้นจากปลายจมูกมายังปลายคาง ริมฝีปากควรแตะอยู่บริเวณเส้นตรง ทันตแพทย์จัดฟันจะเคลื่อนตำแหน่งฟันหน้าไปยังตำแหน่งที่สอดคล้องกับตำแหน่งปลายจมูก และปลายคาง เพื่อให้เกิดความสมดุลของใบหน้า ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละคน

6. จัดฟันกับทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน คือทันตแพทย์ที่ศึกษา ทางด้านทันตกรรมทั่วไป มา 6 ปี และศึกษาต่อเฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟัน อีก 3-5 ปี (หรือทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมจัดฟัน ที่ได้รับวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร จากราชวิทยาลัยทันตแพทย์สภาแห่งประเทศไทย หรือต่างประเทศ)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*