บทความ > ทันตกรรมหัตถการและความสวยงาม

ความรู้เกี่ยวกับ "การอุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน"

การอุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน (Space closing) คือการใช้วัสดุอุดฟัน ประเภท คอมโพสิท เรซิน (Composite resin) อุดปิดฟันห่างเพื่อตกแต่งฟันให้ชิดกัน โดยนิยมทำในฟันหน้าเพื่อความสวยงาม

กรณีใด ที่จำเป็นต้องอุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน ?

  • ฟันหน้าหรือฟันหลังที่ห่าง
  • ขนาดช่องว่าง ไม่ควรเกิน 2-3 มิลลิเมตร เนื่องจากถ้าช่องห่างมากอาจจะทำให้ฟันดูซี่ใหญ่ไม่สวยงาม อาจต้องทำการแก้ไขด้วยการจัดฟัน

รายละเอียดขั้นตอนในการอุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน

  1. กรอแต่งพื้นผิวที่จะทำการอุด กรณีมีวัสดุอุดเก่าหรือรอยผุ อาจต้องทำการกรอวัสดุเก่าหรือรอยผุออกด้วย

  2. อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน ด้วยวัสดุอุดฟันคอมโพสิท

  3. ขัดวัสดุอุดฟันและเช็คการสบฟัน

ราคาอุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน

  • ราคา ช่องละ 3,000-5,000 บาท (ขึ้นกับขนาดช่องว่างและความยากง่าย)

 

คลิปตัวอย่างขั้นตอนการอุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน