บทความ > ทันตกรรมหัตถการและความสวยงาม

ความรู้เกี่ยวกับ "การเติมฟัน"

การเติมฟัน (Composite build up) คือการใช้วัสดุอุดฟันประเภท คอมโพสิท เรซิน (Composite resin) ตกแต่งเติมฟันที่มีขนาดและรูปร่างเล็กผิดปกติ ให้มีขนาดและรูปร่างที่สวยงามตามความเหมาะสม โดยการเติมฟันนี้ จัดเป็นการรักษาในกลุ่มของ Direct composite veneer

กรณีใด ที่จำเป็นต้องเติมฟัน ?

  • ฟันหน้าที่มีขนาดเล็กผิดปกติ (Microdontia)
  • ฟันหน้าที่มีรูปร่างเล็กผิดปกติ (Peg shape)
  • มักทำร่วมกับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน เพื่อให้ได้สัดส่วนของการสบฟันที่เหมาะสมและสวยงาม

รายละเอียดขั้นตอนในการเติมฟัน

  1. กรอแต่งพื้นผิวที่จะทำการอุดเติมฟัน กรณีมีวัสดุอุดเก่าหรือรอยผุ อาจต้องทำการกรอวัสดุเก่าหรือรอยผุออกด้วย

  2. ตกแต่งเติมฟัน ด้วยวัสดุอุดฟันคอมโพสิท

  3. ขัดวัสดุอุดฟันและเช็คการสบฟัน

ราคาเติมฟัน

  • ราคา ซี่ละ 3,000-5,000 บาท (ขึ้นกับขนาดและความยากง่าย)

 

คลิปตัวอย่างขั้นตอนการเติมฟัน