บทความ > ทันตกรรมหัตถการและความสวยงาม

ความรู้เกี่ยวกับ "การแปะผิวหน้าฟัน (Veneer)"

วีเนียร์ หรือการแปะผิวหน้าฟัน เป็นวิธีการปรับเปลี่ยนสีผิวและรูปร่างฟันให้ขาวขึ้นและเรียงเรียบสวยงามแบบถาวร โดยกรอผิวหน้าฟันออกบางๆ แล้วแปะทับแทนที่ด้วยวัสดุสีเหมือนฟันที่ขาวขึ้นและให้ได้รูปร่าง การเรียงตัวตามที่ต้องการ โดยทั่วไปนิยมทำที่ฟันหน้าบนหรือล่าง จำนวน 6-8 ซี่ 

วีเนียร์ แบ่งตามประเภทวัสดุ มี 2 ชนิด 

1. คอมโพสิทวีเนียร์ (Composite veneer)

ใช้วัสดุประเภท “คอมโพสิท เรซิน” ชนิดเดียวกันกับที่ใช้อุดฟัน (วัสดุสีเหมือนฟัน) มีความสวยงาม เป็นธรรมชาติ และราคาประหยัดกว่าแบบเซรามิก

2. เซรามิกวีเนียร์ (Ceramic veneer)

ใช้วัสดุประเภท “เซรามิก” มีความสวยงาม ใส เป็นธรรมชาติ และแข็งแรงมากกว่า เป็นที่นิยมมากกว่าแบบคอมโพสิท มีราคาสูงกว่า

กรณีใด ที่จำเป็นต้องทำการแปะผิวหน้าฟัน ?

  • ฟันมีสีเข้มหรือคล้ำไม่สวยงาม
  • ฟันมีรูปร่างไม่สวยงาม
  • ฟันมีตำแหน่งการเรียงตัวไม่สวยงาม และไม่ต้องการจัดฟัน
  • ฟันมีสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอ
  • ฟันตกกระจาก Tetracyclin stain หรือ Fluorosis
  • ฟันตกกระจากความผิดปกติโดยกำเนิด

รายละเอียดขั้นตอนในการแปะผิวหน้าฟัน

วีเนียร์ แบ่งตามขั้นตอนการทำ มี 2 ชนิด 

1. Direct veneer

เป็นการรักษาขั้นตอนเดียว โดยจะทำกรอผิวหน้าฟันออกบางๆ แล้วอุดทับแทนที่ด้วยวัสดุคอมโพสิท ในครั้งเดียวกันเลย ข้อดีคือประหยัดเวลาและรวดเร็ว ราคาประหยัดที่สุด

2. Indirect veneer

เป็นการรักษาที่มีอย่างน้อย 2 ขั้นตอน โดยครั้งแรกทันตแพทย์จะทำการกรอผิวหน้าฟันออก และพิมพ์ปาก เพื่อนำไปผลิตชิ้นงาน โดยระหว่างนี้จะมีการแปะผิวฟันชั่วคราวไปก่อน ครั้งที่ 2 เมื่อทำชิ้นงานเสร็จแล้ว (ใช้เวลาอย่างน้อย 7 วัน) จึงจะนำชิ้นงานมายึดถาวร ติดกับผิวหน้าฟัน ข้อดีคือจะมีความละเอียด สวยงามและแข็งแรงกว่าแบบ Direct veneer

ราคาแปะผิวหน้าฟัน

  • Direct composite veneer ราคา ซี่ละ  3,000-5,000 บาท
  • Indirect composite veneer ราคา ซี่ละ  5,000-8,000 บาท
  • Indirect ceramic veneer ราคา ซี่ละ  10,000 บาท
โปรโมชั่น Veneer
 
🔹 Composite veneer (วีเนียร์ชนิดคอมโพสิท)
     • ราคาซี่ละ 2,500 (ตั้งแต่ 4 ซี่ขึ้นไป)
     (ราคาปกติซี่ละ 3,000-5,000)
     ใช้ระยะเวลาในการรักษา 1 ครั้ง
 
🔹 Ceramic veneer (วีเนียร์ชนิดเซรามิก)
    • ราคาซี่ละ 8,500 (ตั้งแต่ 8 ซี่ขึ้นไป)
    • ราคาซี่ละ 9,000 (ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป)
     (ราคาปกติ ซี่ละ 10,000)
     ใช้ระยะเวลาในการรักษา 2-3 ครั้ง
 
Promotion Veneer

คลิปตัวอย่างขั้นตอนการแปะผิวหน้าฟัน