การรักษา “ฟันผุทะลุโพรงประสาท”

April 19, 2020 smileloft 0

ฟันผุใหญ่ถึงโพรงประสาท ควร ‘ ถอนฟัน ‘ หรือ ‘ รักษารากฟัน ‘ ? ฟันของคนเรานั้น ภายในจะเป็นโพรงประสาทฟัน ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้ฟันมีชีวิตและความรู้สึก ประกอบไปด้วยเส้นเลือดและเส้นประสาทที่มาหล่อเลี้ยงฟัน เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิด ฟันผุ ฟันแตก ทะลุเข้าไปข้างในโพรงประสาทฟัน และเกิดการติดเชื้อและอักเสบขึ้น จะไม่สามารถรักษาได้ด้วยการอุดฟันเพียงอย่างเดียว การรักษาสามารถทำได้ 3 วิธี  ซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อดี ข้อเสีย ที่แตกต่างกันไป […]