จัดฟันอย่างไร? ให้สวยในแบบที่คุณเป็น

April 19, 2020 smileloft 0

1. วิเคราะห์โครงหน้า 3 มิติทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน จะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลักษณะใบหน้าและการสบฟันของผู้ป่วยก่อนทั้ง 3 แนว ได้แก่ ใบหน้าด้านข้าง เช่น ขากรรไกรบน หรือล่างยื่น, สัดส่วนใบหน้าแนวดิ่ง เช่น ใบหน้าสั้น หรือยาว และสัดส่วนใบหน้าแนวขวาง เนื่องจากแต่ละคน มีลักษณะโครงสร้างใบหน้าแตกต่างกัน เมื่อเกิดความผิดปกติของตำแหน่งขากรรไกร บนและล่าง การสบฟันก็ผิดปกติไปด้วย ซึ่งถ้าความผิดปกติเยอะมาก อาจจะต้องทำการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร ในกรณีที่มีความผิดปกติของขากรรไกร […]