บทความ > ทันตกรรมปริทันต์

ความรู้เกี่ยวกับ "โรคเหงือกและปริทันต์อักเสบ"

โรคเหงือกและปริทันต์อักเสบ (Gigival and periodontal disease) เป็นโรคที่เกิดการอักเสบขึ้นกับ “อวัยวะรอบๆฟัน” ซึ่งประกอบไปด้วย เหงือก, กระดูก, เคลือบรากฟัน และเส้นใยยึดรอบรากฟัน ดังนั้น โรคเหงือกอักเสบ จึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งและถือว่าเป็นระยะเริ่มต้นของโรคปริทันต์อักเสบนั่นเอง (การอักเสบของอัวยวะรอบๆฟัน)

“คราบจุลินทรีย์และหินปูน” เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคเหงือกและปริทันต์อักเสบ เนื่องมาจากการแปรงฟันที่ไม่สะอาด ทำให้เกิดคราบจุลินทรีย์ เกาะอยู่ตามฟัน เมื่อนานไปจึงเกิดแร่ธาตุตกตะกอนทับถม กลายเป็นคราบหินปูน ซึ่ง เต็มไปด้วยเชื้อโรค และส่งผลให้เกิดกระบวนการอักเสบของเหงือก มีอาการ เลือดออกเวลาแปรงฟัน ถ้าปล่อยทิ้งไว้ อาจลุกลามจนทำให้เกิดการละลายของกระดูก กลายเป็นโรคปริทันต์อักเสบ (ต่างจากเหงือกอักเสบคือ กระดูกละลายและพบว่ามีเหงือกร่น) ต้องรักษาต่อโดยทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาปริทันต์ ซึ่งอาจส่งผลเสียร้ายแรงถึงขั้นทำให้ฟันโยกหลุดไปในที่สุด

ในเบื้องต้น การขูดหินปูน เป็นการรักษาโรคเหงือกอักเสบ ที่มีสาเหตุจากคราบหินปูน โดยการใช้เครื่องขูดอัลตราโซนิกซ์ (เครื่องขูดแรงสั่นความถี่สูง) กระเทาะหินปูน และขัดฟันเพื่อทำความสะอาด

 กรณีที่โรคลุกลามจนเกิดเป็นโรคปริทันต์อักเสบ เนื่องจากเกิดการละลายของกระดูกจนเกิดร่องลึกปริทันต์รอบๆฟัน ทำให้เกิดการสะสมของคราบจุลินทรีย์และหินปูนลึกลงไปใต้เหงือก จนไม่สามารถกำจัดออกได้โดยการแปรงฟัน หรือการขูดหินปูน จำเป็นต้องรักษาโดยการ “เกลารากฟัน” ซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือล้วงลึกลงไปทำความสะอาดใต้เหงือกแบบละเอียด อาจจะต้องมีการฉีดยาชาเฉพาะตำแหน่งร่วมด้วย ในกรณีที่โรครุนแรงมาก อาจต้องมีการผ่าตัดร่วมในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ

กรณีใด ที่จำเป็นต้องรักษาโรคเหงือกและปริทันต์อักเสบ ?

 • ทันตแพทย์แนะนำให้ขูดหินปูนเป็นประจำ ทุก 6 เดือน
 • กรณีที่พบว่ามีคราบหินปูนบริเวณขอบเหงือก, คราบสีจากอาหาร คราบชา กาแฟ
 • เหงือกอักเสบ บวมแดง มีเลือดออกขณะแปรงฟัน
 • มีอาการปวดเหงือก
 • มีอาการเหงือกร่น
 • มีอาการฟันโยก

รายละเอียดขั้นตอนในการรักษาโรคเหงือกและปริทันต์อักเสบ

 • กรณีเบื้องต้น รักษาโรคเหงือกอักเสบ โดยการ “ขูดหินปูน” ด้วยเครื่องขูดอัลตราโซนิกซ์ (Ultrasonic scaler) (เครื่องขูดแรงสั่นความถี่สูง) ในการกำจัดหินปูน ร่วมกับการขัดฟันด้วยผงขัดฟันแบบละเอียด (Pumice) เพื่อกำจัดคราบสีบนตัวฟัน
 • กรณีโรคปริทันต์อักเสบ ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเฉพาะทางสำหรับขูดหินปูนและทำความสะอาดใต้เหงือกแบบละเอียด รักษาโดยการ “เกลารากฟัน”  อาจจะต้องมีการฉีดยาชาและล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเฉพาะตำแหน่งร่วมด้วย
 • ในกรณีที่โรครุนแรงมาก อาจต้องมีการผ่าตัดทางปริทันต์ร่วมในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ

ราคาในการรักษาโรคเหงือกและปริทันต์อักเสบ

 • ขูดหินปูน ราคา 900-1,500 บาท (ขึ้นกับปริมาณหินปูน)
 • เกลารากฟัน รักษาโรคเหงือกและปริทันต์  ซี่ละ 400 – 500 บาท
 • เกลารากฟัน รักษาโรคเหงือกและปริทันต์ (Q) 1,500 – 2,000 บาท
 • การรักษาโรคปริทันต์อักเสบเป็นการรักษาที่ต้องการความต่อเนื่องและความร่วมมือของคนไข้อย่างสูง ในการดูแลรักษาทันตสุขภาพ โดยทั่วไปจะแบ่งการรักษาเป็น 2-4 ครั้ง เป็นอย่างน้อย ห่างกัน 1-2 สัปดาห์ ขึ้นกับความรุนแรงของรอยโรค
 • หลังเสร็จสิ้นการรักษา ทันตแพทย์จะนัดเพื่อติดตามอาการและรักษาต่อเนื่องทุก 3-6 เดือน

คลิปตัวอย่างขั้นตอนในการรักษาโรคเหงือกและปริทันต์อักเสบ