บทความ > ทันตกรรมปริทันต์

ความรู้เกี่ยวกับ "การตัดเหงือก"

การตัดเหงือก เป็นการรักษาโดยการผ่าตัด เพื่อกำจัดเนื้อเยื่ออ่อนส่วนเกิน บริเวณขอบเหงือก ภายใต้ยาชาเฉพาะตำแหน่งเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป สามารถทำได้ทั้งฟันหน้าและฟันหลัง

กรณีใด ที่จำเป็นต้องตัดเหงือก ?

 • กรณีที่ขอบเหงือกอยู่สูงกว่าระดับปกติ
 • การตัดเหงือกเพื่อการบูรณะฟัน เช่นการตัดบริเวณขอบเหงือก เพื่อการอุดฟัน การครอบฟัน
 • การตัดเหงือกเพื่อความสวยงาม
 • การตัดเหงือกในโรคปริทันต์อักเสบ เพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น 
 • การตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวฟัน อาจต้องมีการกรอกระดูกร่วมด้วย
 • การตัดเหงือกส่วนเกินที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่อน

รายละเอียดขั้นตอนในการตัดเหงือก

 1. เอ็กซเรย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษา

 2. ฉีดยาชาเฉพาะตำแหน่ง

 3. ผ่าตัดเหงือกบริเวณตำแหน่งที่ต้องการ

 4. ในบางเคส อาจต้องมีการกรอกระดูกร่วมด้วย

 5. ทำการล้างน้ำเกลือ

 6. ทำการเย็บแผลหลังการผ่าตัด

 7. หลังจากนั้น นัดตัดไหม 7 วัน

ราคาตัดเหงือก

 • ตัดแต่งเหงือก ตำแหน่งละ 4,000 – 5,000 บาท

คลิปตัวอย่างขั้นตอนการตัดเหงือก