บทความ > ทันตกรรมปริทันต์

ความรู้เกี่ยวกับ "การตกแต่งเหงือกเพิ่มความยาวฟัน"

การตกแต่งเหงือกเพิ่มความยาวฟัน (Esthetic crown lengthening) เป็นการรักษาในเคสที่ยิ้มแล้วเห็นเหงือกเยอะเนื่องจากตัวฟันสั้นและขอบเหงือกอยู่ในระดับที่สูงผิดปกติเพื่อความสวยงาม ซึ่งจะรักษาโดยการผ่าตัดเพื่อกำจัดเนื้อเยื่ออ่อนส่วนเกิน บริเวณขอบเหงือกภายใต้ยาชาเฉพาะตำแหน่ง อาจต้องมีการกรอกระดูกร่วมด้วย เพื่อเพิ่มความยาวของตัวฟัน โดยมักทำที่ตำแหน่งฟันหน้าบน จำนวน 6-8 ซี่

 กรณีใด ที่จำเป็นต้องทำการตกแต่งเหงือกเพิ่มความยาวฟัน ?

 • กรณีที่ขอบเหงือกอยู่สูงกว่าระดับปกติ ต้องการตัดแต่งเหงือกให้ระดับต่ำลง
 • เคสที่ยิ้มแล้วเห็นเหงือกเยอะเนื่องจากตัวฟันสั้นและขอบเหงือกอยู่ในระดับที่สูงผิดปกติ ต้องการตัดแต่งเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวฟัน
 • เป็นการตัดตกแต่งเหงือกเพื่อความสวยงาม บริเวณฟันหน้าบน มักทำ 6-8 ซี่
 • บางกรณี ทำร่วมกับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน เพื่อความสวยงาม

รายละเอียดขั้นตอนในการตกแต่งเหงือกเพิ่มความยาวฟัน

 1. เอ็กซเรย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษา

 2. ฉีดยาชาเฉพาะตำแหน่ง

 3. ผ่าตัดเหงือกบริเวณตำแหน่งที่ต้องการ

 4. ในบางเคส อาจต้องมีการกรอเพื่อลดระดับความสูงของกระดูกร่วมด้วย

 5. ในบางเคส อาจต้องมีการกรอตกแต่งปุ่มกระดูก (Alveoloplasty) บริเวณโดยรอบร่วมด้วยเพื่อลดความอูมนูนของกระดูก

 6. ทำการล้างน้ำเกลือ

 7. ทำการเย็บแผลหลังการผ่าตัด

 8. หลังจากนั้น นัดตัดไหม 7 วัน

ราคาตกแต่งเหงือกเพิ่มความยาวฟัน

 • ผ่าตัดตกแต่งเหงือกเพื่อความงาม (Esthetic crown lengthening) 6-8 ซี่
  ราคา 12,000-20,000 บาท
 • ผ่าตัดตกแต่งเหงือกเพื่อความงาม (Esthetic crown lengthening) 6-8 ซี่ ร่วมกับกรอตกแต่งปุ่มกระดูกบริเวณโดยรอบ
  ราคา 15,000-24,000 บาท

คลิปตัวอย่างขั้นตอนการตกแต่งเหงือกเพิ่มความยาวฟัน