บทความ > ศัลยกรรมช่องปาก

ความรู้เกี่ยวกับ "การผ่าตัดพังผืดเหงือก (Frenum)"

การผ่าตัดพังผืดเหงือก (Frenectomy) คือการผ่าตัดขนาดเล็กในช่องปาก โดยการใช้ยาชาเฉพาะตำแหน่ง เพื่อทำการตัดเนื้อเยื่อพังผืด (Fibrous tissue) วัตถุประสงค์เพื่อกำจัดปัญหาที่เกิดจากพังผืดนั้นๆ ได้แก่ กรณีเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฟันหน้าห่างจากแรงดันของพังผืดเหงือก หรือกรณีพังผืดยึดใต้ลิ้นสั้น ทำให้การพูดและการออกเสียงเป็นไปได้ยาก ส่งผลให้พูดไม่ชัด

กรณีใด ที่จำเป็นต้องผ่าตัดพังผืดเหงือก ?

  • Hight labial frenum attachment : พังผืดระหว่างฟันหน้าบนเกาะต่ำข้ามระหว่างฟันหน้าบน ส่งผลให้เกิดฟันคู่หน้าห่าง (Median diastema) โดยมักจะทำร่วมกับการจัดฟันเพื่อกำจัดสาเหตุของฟันห่าง
  • Short Lingual frenum : พังผืดยึดใต้ลิ้นสั้น ส่งผลให้การพูดและการออกเสียงเป็นไปได้ยาก พูดไม่ชัด

รายละเอียดขั้นตอนในการผ่าตัดพังผืดเหงือก

  • ฉีดยาชาเฉพาะตำแหน่ง

  • ผ่าตัดพังผืดและทำการเลาะ Fibrous tissue

  • ทำการเย็บแผล

  • หลังจากนั้น นัดตัดไหม 7 วัน

ราคาผ่าตัดพังผืดเหงือก

  • ราคา ตำแหน่งละ 3,000-5,000 บาท (ขึ้นกับความยากง่าย)

คลิปตัวอย่างขั้นตอนการผ่าตัดพังผืดเหงือก