บทความ > ทันตกรรมบดเคี้ยว

ความรู้เกี่ยวกับ "ทันตกรรมบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกร"

 “ทันตกรรมบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกร (Occlusion)” คืออะไร ?

          ทันตกรรมบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกร เป็นสาขาที่เฉพาะทางด้านการสบฟันที่มีความสัมพันธ์กับระบบการบดเคี้ยวและปัญหาข้อต่อขากรรไกร ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับระบบการบดเคี้ยวและปัญหาข้อต่อขากรรไกร ได้แก่ อาการนอนกัดฟัน ปวดกล้ามเนื้อบดเคี้ยวบริเวณกราม อ้าปากได้น้อยและจำกัด มีเสียงคลิ๊กดังหน้าหู การรักษาโดยมากจะแนะนำให้ปฏิบัติตัวเพื่อลดอาการบาดเจ็บของข้อต่อขากรรไกรก่อน เช่น เลี่ยงการเคี้ยวอาหารแข็งและเหนียว ประคบอุ่นบริเวณที่บาดเจ็บ การรับประทานยาแก้ปวดหรือยาแก้อักเสบ นอกจากนี้ ทันตแพทย์ อาจทำเครื่องมือเฝือกสบฟัน (Occlusal splint) ให้ใส่เวลานอน เพื่อป้องกันการนอนกัดฟัน หรือเพื่อรักษาตำแหน่งที่ถูกต้องของข้อต่อขากรรไกร

กรณีใด ที่จำเป็นต้องรักษาปัญหาข้อต่อขากรรไกร ?

 • มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการบดเคี้ยวและปัญหาข้อต่อขากรรไกร
 • มีอาการนอนกัดฟัน
 • มีอาการปวดกล้ามเนื้อบดเคี้ยวบริเวณกราม
 • มีอาการปวดบริเวณข้อต่อขากรรไกรหน้าหู
 • มีอาการอ้าปากได้น้อยและจำกัด
 • มีเสียงคลิ๊กดังหน้าหู

รายละเอียดขั้นตอนในการรักษาปัญหาข้อต่อขากรรไกร

 1. ทันตแพทย์จะทำการซักประวัติและอาการอย่างละเอียด

 2. ตรวจการสบฟัน, ข้อต่อขากรรไกรและกล้ามเนื้อบดเคี้ยวอย่างละเอียด

 3. ในกรณีที่ต้องมีการใส่เฝือกสบฟัน (Occlusal splint) ทันตแพทย์จะทำการพิมพ์ปาก และส่งแลปเพื่อทำชิ้นงาน

 4. หลังจากนั้น 1-2 สัปดาห์ จึงนัดมาเพื่อรับชิ้นงาน โดยจะให้ใส่เฝือกสบฟัน (Occlusal splint) ในขณะนอนหลับ เพื่อช่วยจัดตำแหน่งของข้อต่อขากรรไกร ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม และลดการนอนกัดฟัน

 5. นัดตรวจเช็คอาการเป็นระยะ

ราคาในการรักษาปัญหาข้อต่อขากรรไกร

การทำเฝือกสบฟัน (Occlusal splint) สามารถผ่อนชำระได้ 2 งวด 

 • เครื่องมือเฝือกสบฟันแบบแข็ง (Soft Occlusal Splint)
  ราคา 4,000 – 5,000 บาท
 • เครื่องมือเฝือกสบฟันแบบแข็ง (Hard Occlusal Splint)
  ราคา 5,000 – 6,000 บาท

คลิปตัวอย่างปัญหาข้อต่อขากรรไกรและการรักษา