“โรคปริทันต์อักเสบ” ภัยเงียบใกล้ตัวคุณ

April 19, 2020 smileloft 0

          “หินปูน” เกิดจากการแปรงฟันไม่สะอาด ทำให้เกิดคราบจุลินทรีย์ (ชุมชนของเชื้อโรค) เกาะอยู่ตามฟัน เมื่อนานไปจึงเกิดแร่ธาตุตกตะกอนทับถม กลายเป็นคราบหินปูน ที่ไม่สามารถกำจัดออกได้ด้วยการแปรงฟัน และเต็มไปด้วยการสะสมของเชื้อโรค ซึ่งจะส่งผลให้เกิด “เหงือกอักเสบ” โดย เหงือกจะบวม แดง มีเลือดออกเวลาแปรงฟัน ถ้าปล่อยทิ้งไว้ อาจลุกลามจนทำให้เกิดการละลายของกระดูกและฟันโยกหลุดไปในที่สุด       […]